SEMİNER/SEMPOZYUM

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği’ nin (TÜMÖD)Açılış Konuşmasını Prof. Dr. Dilek GÖZÜTOK’ un yaptığı ‘TEMEL EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ’

24 Kasım 2020

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 21. Yüzyıl İçin Planlama 2015 Bahar Seminerleri