Cumartesi, Haziran 15, 2024

BİLDİRİLER

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM DERS PROGRAMLARI

Laik ve Bilimsel Eğitim Toplantısı
3 Kasım 2016


1.Bu platformun somut hedefleri neler olmalıdır?
a)Laik ve bilimsel eğitim ilkelerine ters düşen uygulamaların belirlenmesi
*Okul atmosferinde yaşananlar,
*Sınıf atmosferinde yaşananlar,
*Öğretim programlarının durumu,
*Ders kitaplarının durumu,
*Okul türleri konusunda yapılanlar,
*Proje okul uygulamaları,
*Sistemde yapılan değişiklikler (4+4+4, yönetmelik değişiklikleri vb.),
*Örgün eğitim kurumları dışında bırakılan çocuklar,
*”İlim ve kültür merkezi” denen kuruluşlar,
*Vakıflara bağlı yurtlar, kurslar,
*Çocuk esirgeme kurumunda yaşananlar,
*Sevgi evlerinde yaşananlar,
*Ceza evlerindeki çocuklar.
b)Üniversitelerde yapılan değişiklikler
c)Öğrenci yurtlarında yaşananlar.

2.Kamuoyuna hangi temel mesajlar verilmeli? Bu mesajlar nasıl iletilmeli?
(Kamuoyu ile iletişim stratejisi ve iletişim tonu ne olmalı?)

a)Verilecek iletiler:
*Laik ve bilimsel eğitim SAĞLANACAKTIR!
*T.C. halkı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ve çocuklarıyla bunu yapma
GÜCÜNE SAHİPTİR!
*Bu hedefi gerçekleştirmede hiçbir güç biz ENGELLEYEMEZ!
b)Bilimsel ve laik eğitimin yapılamaması durumunda kaybedileceklerin
kamuoyuna anlatılması:
*Resmi nikah/tek eş/yasal haklar,
*Mirasta eşitlik,
*Nitelikli eğitim hakkı, çalışma hakkı,
*Siyasi haklar,
*Çağdaş yaşam biçimi

3.Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izlenmeli? Hangi araçlar, yöntemler
kullanılmalı? Nasıl bir program oluşturulmalı?

*”Laik ve Bilimsel Eğitim” uygulayan okullarla işbirliği yapılarak uyguladıkları
ekstra programların gönüllü resmi/özel okullara yaygınlaştırılması.
*Platformdaki kuruluşlar öğretmen üyelerinden oluşturacakları “Laik ve Bilimsel Eğitim Çalışma Grupları” ile yaşadıkları bölgedeki/mahalledeki okullarla işbirliği içinde aykırılıkları belirleyerek kuruluşuna rapor edebilir, önlemler tartışılır, uygulanacak programlar yapılandırılır. Bu çalışmada Veli dernekleri, ÖVDER’ler, okul aile birlikleri ve öğretmen sendikaları ile işbirliği yapılabilir.
*Halk Tv, Ulusal Kanal, Cem Tv vb. televizyon kanalları yoluyla “Laik ve Bilimsel
Eğitim” konulu programlar yapılabilir. Sosyal medya etkili kullanılabilir.
*CHP’li belediyelerle işbirliği yaparak;
a)Kırsalda ve kentte “Meslek Kursu” adı altında “Köy Enstitüleri” benzeri
programlar açılabilir. (Bilgiye ulaşabilen, okuyan, düşünen, eleştiren,yaşanan
problemlere çözüm önerileri getiren ve üreten insan yetiştirme)
b)Açık ortaokul ve açık liselere kaydedilerek örgün eğitim dışına atılmış
çocuklara “Meslek Kursu” adı altında “Laik ve Bilimsel Eğitim” sağlanabilir.
c)Açılacak meslek kurslarında “Düşünme Atelyeleri” (Analitik düşünme,
eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme) programları açılabilir.

4.Ortak hedefler doğrultusunda ortak çalışma zemini oluşturmak ve
sürdürebilmek için neler yapılmalı?

*”Laik ve Bilimsel Eğitim” vakfı kurulabilir.
*Katılımcı kuruluşların temsilcilerinden bir “Strateji Belirleme Kurulu”
oluşturulabilir.
*Ankara, İstanbul, İzmir gibi ulaşım kolaylığı olan illerden birinde (ya da birçok
yerde) CHP Belediyesi bu platforma/vakfa çalışabileceği bir mekan oluşturabilir.
*Bir internet networku kurularak her paydaşın çalışmalarından diğerleri sürekli
olarak haberdar edilir, ihtiyaca göre geliştirilerek, bölgenin ihtiyacına
uyarlanarak tekrarlanabilir.

5.Bileşenler (Paydaşlar) arası rol ve sorumluluklar nasıl belirlenmeli?

6.Programların yürütülmesinde eşgüdüm nasıl sağlanmalı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir