HAKKIMDA

Prof. Dr. Fatma Dilek Gözütok

Ankara  Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim E. Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞİM

ÖĞRENİM

1973 MEB. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu

1976 Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi (lisans)

1979 Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi (yüksek lisans)

1988 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (doktora)

1995 Doçent (Eğitim Programları ve Öğretim)

2001 Profesör (Eğitim Programları ve Öğretim)

MESLEKÎ DENEYİM

1973-1974 Hacıbektaş Gezici Köy Kadınları Öğretmen Yetiştirme Merkezi (Öğretmen)

1974-1975 Hasanoğlan Pratik Kız Sanat Okulu (Öğretmen)

1975-1979 Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu (Asistan)

1979-1988 Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu/Meslekî Eğitim Fakültesi (Öğretim görevlisi)

1988-2016 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (ÖğretimGörevlisi/Yrd.Doç.Dr./Doçent ve Profesör)

2016 Aralık Emekli

ÇALIŞMA ALANLARI,YAYIN KONULARI (Kitaplar)

​Öğretmenliğimi Geliştiriyorum

Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Eğitim Bilimine Giriş (Ortak yayın)

Öğretmenlerin Demokratik Tutumları(Türk Demokrasi Vakfı)

Okulda Dayak, Öğretmenlerin Fiziksel Cezaya İlişkin Tutumları

Şiddete Karşı Somut Bir Adım: Ankara Gecekondularında Kadınlarla Ortak Bir Çalışma(Ortak yayın) Kadın Dayanışma Vakfı

Ankara Gecekondularında Yaşayan ve Şiddete Karşı Eğitim Alan Kadınların Eşlerarası Şiddet Açısından Konumları(Ortak yayın) Kadın Dayanışma Vakfı

Eğitim ve Şiddet

Yurttaş Olmak İçin…(Ortak yayın, İki kitap) Umut Vakfı

İlköğretim için İnsan Hakları Eğitimi (12 Kitap/ Altı yazarlı ortak yayın)

Cumhuriyetin İlanından 2013’e Eğitim Programlarının Analizi (Yedi yazarlı ortak yayın)

TOPLUMA HİZMET

Kadın Dayanışma, Cumhuriyet Kadınları, Ulusal Eğitim, Atatürkçü Düşünce, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme, Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği, LABEP gibi sivil toplum örgütlerinde kitap editörlüğü, panel konuşmaları, çalıştay yöneticilikleri hizmetleri verilmektedir.