Pazar, Mayıs 19, 2024

BASIN AÇIKLAMALARI

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI BASIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı, 9-10-11 ve 12. Sınıflarda, gelecek dönemden itibaren okutulacağı belirtilen ”Taslak Öğretim Programları” denen yazılı metne teknik olarak ”Öğretim Programı” denemez! Bu metin hem bilimsel hem de mantıksal tutarsızlıklar ve yanlışlarla doludur.
*Türk Milli Eğitiminin hedeflerine hizmet etmede,
*Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerine uygunlukta,
*Ulusal değerleri ve demokrasi kültürünü geliştirmede,
*İçeriğinin seçilmesinde ve sıralanmasında,
*Eğitim bilimleri kavramlarının kullanılmasında,
*Türkçeyi doğru kullanmada bağışlanamaz yanlışlarla doludur ve ders öğretmenine kılavuzluk etmekten uzaktır.


Metnin tamamında ”Türk, Türkiye ve Dünya Tarihi”, ”Türkiye Tarihi” ifadeleri kullanılmış ve kafa karıştıracak bir biçimde Osmanlı Tarihi ile birleştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye Tarihi ifadesinin doğrusu, ”Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”dir.
Türkiye olarak adlandırılan Anadolu Yarımadasından ve Trakya’dan oluşan ülkenin sınırları, Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyetle belirlenmiştir. Cumhuriyetten önce Türkiye diye bir ülke yoktur. Türk toplumu vardır, Türkler vardır, Türk boyları vardır.

10. sınıf metninin üst başlığı ‘’Türkiye Tarihi’’ olarak belirlenmiştir ve 1774-1974 yıllarını kapsamaktadır. Bu tarihler sürecinde yaşanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, Cumhuriyetin ilanı, Türk devrimleri, demokratik yaşam vb.den söz edilmemekte fakat NATO, Kore’ye asker gönderme ve 1933 Üniversite reformundan söz edilmektedir.


Metnin tamamında geçen ”Kadim Dünya”, ”Kadim medeniyetler”, ”Kadim Dünyada İnsan”, ”Kadim dönem”, ”dünya hayatı”, ”öte dünya”, ”evrensel din”, ”İslam içindeki ana akım mezhepler (sünnilik, şia)” ”kadim yazılı kültür dilleri”
ifadeleri ile 2016 yılında 16-17 yaşındaki pırıl pırıl çağdaş gençlerimize tarih bilinci kazandırılacağı iddia edilmektedir.


Adına öğretim programı denen, sözüm ona 1071’den 1974’e kadar süren zaman diliminin tarihini öğretmeyi ve öğrenciye tarih bilinci, tarih okuryazarlığı kazandırmayı da hedeflediği belirtilen bu metne göre;

Mustafa Kemal Atatürk adında biri hiç dünyaya gelmemiş,
*Türkler Mustafa Kemal önderliğinde örgütlenerek dünyaya örnek olan bir emperyalizm mücadelesi vermemiş,
*Sevr yırtılmamış,
*Ankara Hükümeti kurulmamış,
*Kurtuluş Savaşı verilmemiş,
*Lozan imzalanmamış,
*Misakı Milli sınırları çizilmemiştir. Bu yaklaşım, sağlıklı bir kafanın ürünü değildir.

Dünyaya gelmiş az sayıdaki deha kişiliklerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarih programlarında yer vermişken, emperyalizmle mücadelesini örnek almışken Talim ve Terbiye Kurulunun Atatürk’ü programlardan çıkarması gaflettir, dalalettir ve hatta
hıyanettir!


”Kemalizmi programlardan sileceğiz!” anlayışının hazırladığı ve yanlışlarla dolu bu metin ancak bu ülkenin sözümona Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk olmayanlar tarafından teslim alınması durumunda hazırlanmış olabilir.


Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun son 10 yıldır hazırladığı ve onayladığı öğretim programlarında ve ders kitaplarında;
*Bilim yok, felsefe yok, aydınlanma yok, sanat yok, estetik yok, edebiyat yok, Türkçe katlediliyor, ders kitapları yanlış bilgilerle dolu, din bile doğru öğretilmiyor, ders kitapları porno figürlerle, subliminal iletilerle, şiddet ifadeleri ile zihni terörize eden görüntü ve anlatımlarla yapılandırılmış durumda. Bu programları kimler hazırlıyor, bu adına ders kitabı denen paçavraları kimler yazıyor, kimler bunların okutulmasına onay veriyor? Bu insanların eğitimleri nedir, nerelerde hangi konularda yetiştirildiler? Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığını bunlara kimler öğretti? Yaptığımız bilime dayalı eleştiriler, velilerin açtığı iptal davalarının sonuçları da görmezden gelinmektedir.
*Cumhuriyetin susturulmuş üniversiteleri, Eğitim Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, tarih öğretimi yapan bölümler, İnkılap Enstitüleri bu gidişe ne zaman DUR! diyeceksiniz? SOROZ destekli projelerle bilimcilik oynayan bilim insanları,
demokratik kitle örgütleri, Cumhuriyet Kadınları olarak hepinizi birlikte mücadeleye çağırıyorum!


Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulunun hazırladığı bu taslak program(!) asla uygulanamaz! Bu taslağı hazırlayanların derhal soruşturulmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Hukuki yollara başvuracağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz!
*Türk kimliğini ve milli birliğimizi bozmaya, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti programlardan ve zihinlerden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir