Çarşamba, Temmuz 24, 2024

BASIN AÇIKLAMALARI

BÜTÜN TÜRKİYE ALADAĞ OLUYOR!

FİİLİ DURUM YARATILARAK 10 YAŞINDA ÇOCUKLARIN YAKILMASINA
YÖNETMELİK HAZIRLANIYOR. BÜTÜN TÜRKİYE ALADAĞ OLUYOR!

Yoksul ailelerin çocuklarına eğitim vermek üzere 1939’da Cumhuriyetin
okulları olarak kurulan YİBO’lar bir yandan ulusal değerlere sahip bireyler
yetiştirirken diğer yandan insanca bir yaşam ortamı sağlayarak onları bir
üst öğrenime hazırlıyordu. YİBO’larda çalışan öğretmenler yaşadıkları
yerleşim merkezindeki insanlara çağdaş bir MODEL oluyordu.


PKK’nın zaman zaman saldırdığı ve PKK bağlantılı bir partinin kapatılmaları
için Meclis Araştırması istediği YİBO’lar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde ailelere çocuklarını PKK’dan kurtarma şansı veriyordu. Bu gün
basına yansıyan vakıf yurtları vb.de yaşanan cinsel istismarların binde biri
bile devletin yönettiği bu kurumlarda meydana gelmemiştir. Türk Eğitim
Sistemine vurulmakta olan darbelerin bir parçası olarak “çocukların
ailelerinin yanında okuması gerektiği” gibi sun’ni bir gerekçeyle ülkenin
ulaşım ve kış koşulları hiç dikkate alınmadan çocuklar “taşımalı eğitime”
ya da “Vakıfların Yurtlarına” mecbur edilmiştir. Köyler imamlara, çocuklar
tarikatlara teslim edilmiştir.

Çocuğunu zorunlu eğitime göndermeyen velilere verilecek ceza 5-10
liraya düşürülerek muhtarların inisiyatifine, çocuklarımız ya PKK’ya ya
çocuk işçiliğine ya da babası dedesi yaşındakilerin 2.-3. eşi gibi
tecavüzüne terk edilmiştir.


Ortaöğretim (Lise) yurt yönetmeliğinde “bölgecilik, ırkçılık ve dincilik
faaliyetlerinde bulunmak” öğrenci yurtlarının kapatılma nedeni idi. AKP
iktidarı 2004’de bu ifadeleri kaldırdı ve çocukların tarikatlara terk edilmesi
yasallaştırıldı. Devletin sahip olduğu yurtların güçsüzleştirilmesi ya da
yıkılmasıyla cemaat ve tarikat yurtları “Çocuklara Yardım” adı altında
ülkenin her köşesinde desteklendi.

Tarımın, hayvancılığın neredeyse yok edildiği, işsizliğin rekor kırdığı güzel
ülkemde yoksulluğun pençesindeki aileler çocuklarını bu yurtlara verme
konusunda seçeneksiz bırakıldılar. Denetimden uzak, cahil insanların
yönettiği bu yurtlarda çocuklarımız cemaat ve tarikatların anlayışına uygun
büyütülürken kimileri yanıyor, kimileri istismara uğruyor, bu çocukların
güvenliğinden sorumlu bakanlar da “Bir kereden bir şey olmaz” anlayışıyla
olanları izliyorlar. Devleti yönetenlerin “eğitim hizmeti verme görevini”
yerine getirmemesinin, çocukların “eğitim hakkı ihlalinin” bedelini
çocuklarımız bazen canlarını, bazen ruh sağlıklarını kaybederek ödüyorlar.
Analar babalar hukukun sarsıldığı bu ülkede ağlamaktan başka bir şey
yapamıyorlar.


Bütün gelişmiş ülkelerde örgün eğitimin ilk 6-9 yılı “Temel eğitim/ilköğretim”dir. Ortaöğretim kavramı lise eğitimi demektir. Son 15 yıldır bütün kavramların içi boşaltılırken 2012’de antidemokratik yöntemlerle TBMM’den geçirilen yasayla eğitim sisteminin yapılanması 4+4+4 olarak değiştirildi. Beş yaşında okula başlatılan çocuklar 9-10 yaşında adına “Ortaokul” dedikleri ilköğretim 2. Kademeye geçirildi. Yurt yönetmeliğinde el çabukluğu ile yapılan değişiklikle 6-7 ve 8. sınıflarda okuyan çocukları da bu yurtlara kapattılar. Aladağ’da yanan çocukların 3’ü beşinci sınıfta ve 10 yaşındaydı. Hemen her düzeyde yasaların çiğnenerek fiili durum yaratılması, sonra da bu fiili duruma yönetmelik, yasa, hatta anayasa yapılması ile Türkiye, “Dünya Hukuk Tarihi”ne kara harflerle yazılacak. “Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği” adıyla hazırlanan yönetmelikle 9-10 yaşındaki çocuklarımız, KHK’larla sorgusuz sualsiz öğretim üyelerimiz, öğretmenlerimiz, hakim ve savcılarımız, Anayasa değişiklik oylamasıyla da bütün yurttaşlarımız birey olmaktan çıkarılıp “Kul” olmaya zorlanıyor.


Biz Türkiye’nin tamamında örgütlenmiş Cumhuriyet Kadınları, buna izin
vermeyeceğiz. Çıkaracağınız yönetmeliğe de, KHK’lara da, Anayasa
oylamasına da HAYIR diyoruz. Cumhuriyet ilkelerini yeniden kuracak, Atatürk’ün izinden ayrılmayacağız ve ülkemize büyük zararlar verenleri de
bize yakışır adil biçimde yargılayacağız. Saygılarımla.


Prof. Dr. Dilek Gözütok
CKD Eğitim Komisyonu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir